Om IT-tjänst

Välkommen till IT-tjänst

Vi vill hjälpa dig genom att fungera som din IT-avdelning. Vi kan även hjälpa din befintliga avdelning med drift och stöd.
Vi startade IT-tjänst sommaren 2004 och sedan dess har vi växt stadigt. Våra kunder är allt ifrån enmansföretagaren till större företag med ett hundratal anställda med flera kontor i olika delar av landet. Våra flesta kunder finns i Varberg och Falkenberg, men vi har även kunder i Halmstad, Göteborg och Borås.
Vi har flera års erfarenhet av datorer och nätverk, servrar support, service och försäljning.
Vi behärskar den senaste tekniken lika bra som den mer etablerade och beprövade utrustningen. Vi åtar oss installationer, driftsättning och underhåll av nätverk. Vi har även en serviceverkstad där vi servar och reparerar datorer och skrivare.

Vår målsättning är att alltid arbeta nära kunden och lyssna på vad kunden vill uppnå för att sedan hjälpa kunden att uppnå målet. Vi är inte nöjda förrän kunden är nöjd!
Produkterna vi säljer är alltid avvägda för ändamålet och vi arbetar med uteslutande kända tillverkare, som vi vet av erfarenhet fungerar.

Kontakta gärna oss för mer information.